Dr Enzmann

Franz Enzmann Medycyna Mitochondrialna

Dr Franz Enzmann

Założyciel Firmy MSE Pharmazeutika uzyskał stopień doktora w roku 1966, na Uniwersytecie w Heidelbergu, w dziedzinie chemii biomolekularnej. Jako uczeń prof. K. Folkersa (USA), pioniera badań nad  koenzymem Q10, skierował swoje zainteresowania naukowe na ewolucję życia związaną z tlenem, oddychaniem komórkowym w mitochondriach.

W styczniu 1969 doszło do spotkania dr Enzmanna z prof. Schally’m i prof. Bowers na uniwersytecie Tulane, w Nowym Orleanie. W tym czasie prof. Schally od 14 lat prowadził tam badania, by dowieść swojej hipotezy, że przysadka mózgowa nie jest jedynie regulowana przez system nerwowy, ale może być regulowana również przez substancje chemiczne uwalniane
z podwzgórza. Ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie dr Enzmann wraz z prof. Folkersem zostali poproszeni o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Niedługo potem, dzięki zaangażowaniu dr Enzmanna nastąpił znaczący przełom w badaniach i w konsekwencji w 1977r za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności A. Schally otrzymał Nagrodę Nobla.

Odkrycie to zapoczątkowało rozwój nowego działu medycyny, jakim jest NEUROENDOKRYNOLOGIA. Prof. Folkers skomentował sukces
dr Enzmanna: "naukowcy prowadzą 14 lat badania, a przyjeżdża ,,żółtodziob” z Niemiec i w mniej niż pięć miesięcy dokonuje spektakularnego przełomu, którego oni nie mogli dokonać w ciągu kilkunastu lat”.

Dzięki temu sukcesowi przed dr Enzmannem otworzyły się drzwi wielu wiodących firm farmaceutycznych. Najpierw w Hoechst AG,
a w 1980 roku Eli Lilly, gdzie prowadził on w szerokim zakresie badania kliniczne w zakresie cukrzycy, chorób metabolicznych
i neuroendokrynologii.

Na bazie licznych doświadczeń i u szczytu kariery naukowej dr Enzmann realizuje w końcu marzenie o własnej firmie, której głównym profilem działalności jest medycyna mitochondrialna.

Dzięki temu koncentruje się na swojej ulubionej dziedzinie i w krótkiim czasie zostaje uznany za czołowego specjalistę w dziedzinie medycyny mitochondrialnej. Efektem działań Dr Enzmanna oraz jego wybitnych współpracowników  jest stworzenie portfolio najwyższej jakości substancji mitochondrialnych – mitoceutyków. Prawdziwym przełomem naukowym było opracowanie przez dr Enzmanna receptury pierwszego nanocząsteczkowego  PŁYNNEGO KOENZYMU Q10 chronionego patentem, pod nazwą SANOMIT® Q10.

Preparaty z logo ,,Dr Enzmann", dzięki swojej najwyższej jakości są dzisiaj marką znaną i uznawaną na całym świecie.

Dr Franz Enzmann jest członkiem poniższych Stowarzyszeń:

Stowarzyszenia Diabetologicznego:  Deutsche Diabetes Gesellschaft
Stowarzyszenia Endokrynologicznego:  Deutschen Endokrinologischen Gesellschaft
Stowarzyszenia Medycyny Mitochondrialnej:  IMMA
Stowarzyszenia Bio-immuno-terapeutycznego:  Gesellschaft für Bioimmuntherapie


 
 
 

Życiorys dr Franza Enzmanna  (tabelarycznie) :

1936.06.25 -  Urodzony w Saaz

1964 r. -  Dyplom z dziedziny Chemii Organicznej na Uniwersytecie Erlangen

1966 r. - Promocja doktorska u  prof. Schildknechta na Uniwerytecie Heidelberg

1967 r. - Stypendium naukowe - McBean, Stanford Research Institute, California, pod kierunkiem prof. Folkersaw zakresie,  chemii produktów naturalnych, neuroendokrynologii , pierwsze badania eksperymentalne i kliniczne w dziecięcym szpitalu: Stanford Kinderhospital;  w zakresie: zastosowania koenzymu Q10 w leczeniu dzieci z dystrofią mięśniową.

1968 r. -  Prowadzenie badań naukowych wraz z prof. Folkersem , w Instytucie Badań Uniwersytetu Teksańskiego Institute for Biomedical Research University of Texas w Austin

1969 r. - Objaśnienie struktury hormonu podwzgórza TRH oraz syntezy pierwszego hormonu regulacyjnego przysadki mózgowej. Odkrycie dr Enzmanna przyczyniło się do uzyskania grupowej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w roku 1977 ( grupa badawcza pod kierownictwem Prof. Schally i Prof. Guillemina).

1970 r. - Przystąpienie do grupy badawczej Pharma Biochemie Hoechst AG; dział: Biochemia Preparatywna; zakres badań: insulina, przysadka mózgowa, hormony przysadki mózgowej, peptydy grasicy i koenzym Q10.

1973 r.  - Kierowanie działem badań Hoechst AG ; badania nad skutecznym leczeniem cukrzycy, chorób metabolicznych, neuroendokrynnych i zastosowaniem koenzymu Q10.

1980 r.  -  Objęcie kierownictwa działu Diabetologii i Endokrynologii w ,,Eli Lilly” – firmie  farmaceutycznej o ogólnoświatowym zasięgu. Prace nad stworzeniem pierwszej genetycznie wyprodukowanej insuliny ludzkiej, następnie prace nad stworzeniem ludzkiego hormonu wzrostu.

 1984 r. - Kierowaniem działem Badań, Rozwoju i Reorganizacji w Byk Gulden, w Konstancji. Zakres: choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz układu żołądkowo- jelitowego. Wspólne prace badawcze z Prof. Folkersem nad zastosowaniem koenzymu Q10. Utworzenie grupy badawczej do badań nad Lung Surfactant. Rozbudowa działu diagnostyki.

 1988 r. - Objęcie kierownictwa w Bissendorf Peptide, w Hanoverze. Budowa firmy farmaceutycznej specjalizującej się w tworzeniu leków na bazie Peptydów oraz koenzymu Q10. Utworzenie wraz z Prof. Frossmannem Instytutu do badań nad działaniem Peptydów.

 1990 r. - Rozpoczęcie działalności w Boehringer Ingelheim, Zarządzanie działem Chemii. Utworzenie działu diagnostyki Boehringer Ingelheim.

1992 r.-  Rozpoczęcie działalności firmy MSE Pharmazeutika GmbH z kierunkiem wiodącym: Medycyną Mitochondrialną.

 
 
 

Najwyższa jakość substancji mitochondrialnych

Wszystkie preparaty w ofercie MITO-PHARMA są produkowane
w Niemczech i w Szwajcarii z zachowaniem najwyższych standardów ...

Dowiedz się więcej o naszych preparatach
Masz pytania?

Jeśli potrzebują Państwo zasięgnąć dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Porozmawiaj z naszym
konsultantem
95 736 50 50 konsultant@mito-pharma.pl