Rejestracja preparatów

Wszystkie preparaty - suplementy diety, znajdujące się w ofercie  Mito-Pharma są rejestrowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,  w Departamencie Żywności Prozdrowotnej: ( Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 6503-729 Warszawa).

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane z rejestru, są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Dane zawarte w rejestrze produktów objętych powiadomieniem umożliwiające ich identyfikację oraz wzór rejestru są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2011 r. Nr 80 poz. 437).
Wszystkie preparty kosmetyczne- zostały zgłoszone do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z wymogami art. 8 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o Kosmetykach - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 42/ 200; poz.473) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w systemie.
Masz pytania?

Jeśli potrzebują Państwo zasięgnąć dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Porozmawiaj z naszym
konsultantem
95 736 50 50 konsultant@mito-pharma.pl