Regulamin formularza opinii

REGULAMIN FORMULARZA OPINII

§1
Postanowienia ogólne formularza opinii

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.mito-pharma.pl, prowadzonym przez Mito-Pharma
 2. Użytkownik przesyłając do serwisu www.mito-pharma.pl Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.mito-pharma.pl zwanym dalej Serwis, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi.
 

§ 2
Zasady publikowania opinii/recenzji

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Mito-Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), dowolne oznaczenie Użytkownika
  (imię i nazwisko, pseudonim).
  Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 4. Pseudonim (nick) wybrany przez autora Opinii nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
  Jeżeli Mito-Pharma uzna, że użyty przez autora Opinii Pseudonim jest niestosowny przysługuje mu prawo żądania dokonania zmiany nicku lub odmowy publikacji Opinii.
 5. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 6. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez zespół ds. e-commerce (zgodnie z §2, pkt 10). Mito-Pharma zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
 7. Mito-Pharma nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), w szczególności gdy:
  • naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.mito-pharma.pl, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualne,
  • nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produkt,
  • nie maja wartości merytorycznej,
  • opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  • są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią własnej Opinii;
  • są wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  • nie zawierają polskich znaków,
  • napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
  • w całości pisane są wersalikami (dużymi literami).
 8. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 

§ 3
Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela Mito-Pharma nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Mito-Pharma wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi.
 2. W ramach udzielonej licencji Mito-Pharma otrzymuje prawo do:
  • rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii,
  • wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Mito-Pharma. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Mito-Pharma, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 4. Mito-Pharma zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 5. Mito-Pharma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 
Masz pytania?

Jeśli potrzebują Państwo zasięgnąć dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Porozmawiaj z naszym
konsultantem
95 736 50 50 konsultant@mito-pharma.pl